उपवर्ग

एकूण १८२ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील १८२ उपवर्ग आहेत.