ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः बोलिव्हिया.

उपवर्ग

एकूण ४ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील ४ उपवर्ग आहेत.

"बोलिव्हिया" वर्गातील लेख

एकूण २ पैकी खालील २ पाने या वर्गात आहेत.