मेसोपोटेमिया

(मेसापोटेमिया या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मेसोपोटेमिया एक प्राचीन भू-प्रदेश आहे. हल्लीच्या इराक, इराण, तुर्कस्तानसीरिया या देशांचा काही भूभाग पूर्वी मेसोपोटेमिया नावाने ओळखला जायचा.

नकाशावर मेसोपोटेमिया