जमिन म्हणजे पृथ्वीचा पृष्ठभाग. यास भूमी असेही म्हंटले जाते.

ओळख संपादन

इतिहास संपादन

समाजशास्त्रीय महत्त्व संपादन

जमिनीची मालकी संपादन

प्राचीन समजूती संपादन

आशिष प्रविणसिंग पाटील

जमिनीची प्रत bakshipatra संपादन

जमिन मोजणी संपादन

शेती संपादन

अर्थ व्यवहार संपादन

अधिक वाचन संपादन

बाह्य दुवे संपादन