मालेगाव तालुका (नाशिक)

भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्याचा एक तालुका.
(मालेगाव तालुका, नाशिक जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)
हा लेख मालेगाव तालुका विषयी आहे. मालेगाव शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्यामालेगाव तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

मालेगाव तालुका
मालेगाव तालुका

राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा नाशिक जिल्हा
जिल्हा उप-विभाग मालेगाव उपविभाग
मुख्यालय मालेगाव

क्षेत्रफळ १८२५ कि.मी.²
लोकसंख्या ८ लाख (२०११)
शहरी लोकसंख्या ४ लाख
साक्षरता दर ६५%

तहसीलदार चंद्रजित राजपूत
लोकसभा मतदारसंघ सुभाष भामरेधुळे (लोकसभा मतदारसंघ)
विधानसभा मतदारसंघ मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघ, मालेगाव मध्य विधानसभा मतदारसंघ
आमदार

दादाजी भुसे, मंत्री, मालेगाव बाह्य

मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल खलिक, मालेगाव आत
पर्जन्यमान ४७२ मिमी

कार्यालयीन संकेतस्थळ

तालुक्यातील गावे व खेडी

संपादन
 1. निंबायती
 2. आघार बुद्रुक,
 3. अजांदे,
 4. अजंग,
 5. अस्ताने,
 6. बेलगाव,
 7. भारडेनगर,
 8. भिलकोट,
 9. भुईगव्हाण,
 10. बोढे,
 11. चंदनपुरी,
 12. चौकटपाडे,
 13. चिखलओहोळ,
 14. चिंचगव्हाण,
 15. चिंचवाड,
 16. चिंचवे,
 17. चोंढी (मालेगाव),
 18. दाभाडी,
 19. दाबली,
 20. दहीदी,
 21. दहीकुटे,
 22. दहिवाळ,
 23. दसाणे,
 24. देवघट,
 25. देवारपाडा,
 26. ढवळीविहीर,
 27. डोंगराळे,
 28. डुबगुले,
 29. गाळणे,
 30. गणेशनगर (मालेगाव),
 31. घाणेगाव (कौ),
 32. घोडेगांव,
 33. गिलाणे,
 34. गुगुळवाड,
 35. हताणे,
 36. हिसवाळ बु.,
 37. जळगाव बु.,
 38. जळगाव(निं),
 39. जळकु,
 40. जाटपाडे,
 41. जेऊर (मालेगाव),
 42. ज्वार्डी,
 43. कजवाडे,
 44. कळवाडी,
 45. कंधाणे,
 46. कंकराळे,
 47. करंजगव्हाण,
 48. कौळाणे (गा.),
 49. कौळाणे (नि.),
 50. खडकी (मालेगाव),
 51. खाकुर्डी,
 52. खलाणे,
 53. खायदे,
 54. कोठरे,
 55. झोडगे
 56. पाडळदे

झोडगे :-हेमाडपंथी महादेव मंदिर

संपादन
 1. चंदनपुरी :- खंडोबा मंदिर
 2. मालेगाव :- भुईकोट किल्ला
 3. गाळणे :- गाळणा किल्ला

भौगोलिक स्थान

संपादन

हवामान

संपादन

लोकजीवन

संपादन

प्रेक्षणीय स्थळे

संपादन

नागरी सुविधा

संपादन

जवळपासची गावे

संपादन

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
नाशिक जिल्ह्यातील तालुके
नाशिक तालुका | इगतपुरी तालुका | दिंडोरी तालुका | पेठ तालुका | त्र्यंबकेश्वर तालुका | कळवण तालुका | देवळा तालुका | सुरगाणा तालुका | सटाणा तालुका | मालेगाव तालुका | नांदगाव तालुका | चांदवड तालुका | निफाड तालुका | सिन्नर तालुका | येवला तालुका