नांदगाव तालुका हा नाशिक जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आमोदे
 2. आणकवडे
 3. आष्टागाव
 4. आसवळदरा
 5. आझादनगर
 6. बाभुळवाडी
 7. बाणगाव बुद्रुक
 8. बाणगाव खुर्द
 9. बेसगाव
 10. भालुर
 11. भारडी (नांदगाव)
 12. भाऊरी
 13. बिरोळे
 14. बोलठाण
 15. बोराळे (नांदगाव)
 16. बोयगाव
 17. चंदनपुरी (नांदगाव)
 18. चांदोरे
 19. चिंचविहीर
 20. दहिगाव (नांदगाव)
 21. दाऱ्हेळ
 22. धानेर
 23. ढेकूबुद्रुक
 24. ढेकूखुर्द
 25. धोटाणे बुद्रुक
 26. धोटाणे खुर्द डॉक्टरवाडी एकवई गणेशनगर (नांदगाव) गंगाधरी घाडेघेवाडी गिरणानगर गोंदेगाव (नांदगाव) हिंगणेदेहेरे हिंगणवाडी (नांदगाव) हिरेनगर हिसवळ बुद्रुक हिसवळ खुर्द जळगाव बुद्रुक जळगाव खुर्द जामदरी जातेगाव जावळकी कलमदरी कऱ्ही कसबखेडे कासरी (नांदगाव) खाडगाव (नांदगाव) खिरडीपातोडे कोंढार क्रांतीनगर कुसुमतेल लक्ष्मीनगर (नांदगाव) लोढारे लोहाशिंगवे मल्हारवाडी मालेगावकारयट माळगाव (नांदगाव) मांदवड मांगलाणे माणिकपुंज मोहेगाव मोरझर मुळडोंगरी नागापूर (नांदगाव) नांदगाव ग्रामीण नांदुर (नांदगाव) नारायणगाव (नांदगाव) नवासरी नायडोंगरी नवीपाणझण पळशी (नांदगाव) पानेवाडी पाणझणदेव पारधाडी परेकरवाडी फुलेनगर (नांदगाव) पिंपरखेड (नांदगाव) पिंपराळे पिंपरीहवेली पोही (नांदगाव) पोखरीपातोडे रानखेडे रोहिले बुद्रुक साकोरे (नांदगाव) साटणे सावरगाव (नांदगाव) शास्त्रीनगर (नांदगाव) श्रीरामनगर (नांदगाव) सोयगाव (नांदगाव) टाकळीबुद्रुक टाकळी खुर्द (नांदगाव) तळवडे (नांदगाव) तांदुळवाडी (नांदगाव) वसंतनगर (नांदगाव) वेहेळगाव वडाळी बुद्रुक वडाळी खुर्द वाखरी (नांदगाव) वंजारवाडी (नांदगाव)
नाशिक जिल्ह्यातील तालुके
नाशिक तालुका | इगतपुरी तालुका | दिंडोरी तालुका | पेठ तालुका | त्र्यंबकेश्वर तालुका | कळवण तालुका | देवळा तालुका | सुरगाणा तालुका | सटाणा तालुका | मालेगाव तालुका | नांदगाव तालुका | चांदवड तालुका | निफाड तालुका | सिन्नर तालुका | येवला तालुका