भागलपूर लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या बिहार राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(भागलपूर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भागलपूर हा भारत देशाच्या बिहार राज्यामधील ४० लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये भागलपूर शहरासह भागलपूर जिल्ह्यामधीलविधानसभा मतदारसंघ आहेत.

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ ललित नारायण मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ भागवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ भागवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ भागवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० रामजी सिंह जनता पक्ष
सातवी लोकसभा १९८०-८४ भागवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आठवी लोकसभा १९८४-८९ भागवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
नववी लोकसभा १९८९-९१ चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल
दहावी लोकसभा १९९१-९६ चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल
बारावी लोकसभा १९९८-९९ प्रभास चंद्र तिवारी भारतीय जनता पक्ष
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ सुबोध रॉय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ सुशील कुमार मोदी
सय्यद शाहनवाझ हुसेन
भारतीय जनता पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ सय्यद शाहनवाझ हुसेन भारतीय जनता पक्ष
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ शैलेश कुमार मंडल राष्ट्रीय जनता दल
सतरावी लोकसभा २०१९-

हेसुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन

साचा:बिहारमधील लोकसभा मतदारसंघ