पुणे शहर तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

पुणे
महाराष्ट्र राज्याच्या पुणे जिल्ह्याच्या नकाशावरील पुणे दर्शविणारे स्थान

राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा पुणे
जिल्हा उप-विभाग हवेली
मुख्यालय पुणे शहरविस्तार:

संपादन

सार्वजनिक वाहतूक सेवा

संपादन

रेल्वे स्थानके : हडपसर, घोरपडी, पुणे जंक्शन, शिवाजीनगर, खडकी

एस.टी. बस स्थानके: स्वारगेट, शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन

एस.टी. बस थांबे: हडपसर, कात्रज, वनाज, औंध

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची बस स्थानके: स्वारगेट, मनपा, शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन

संदर्भ

संपादन
पुणे जिल्ह्यातील तालुके
हवेली तालुका | पुणे शहर तालुका | खेड तालुका | जुन्नर तालुका | आंबेगाव तालुका | मावळ तालुका | मुळशी तालुका | भोर तालुका | शिरूर तालुका | राजगड तालुका | पुरंदर तालुका | बारामती तालुका | इंदापूर तालुका | दौंड तालुका