शिवाजीनगर रेल्वे स्थानक

शि.न. स्टेशनची इमारत

शिवाजीनगर रेल्वे स्थानक हे एक पुणे शहरामधील एक रेल्वे स्थानक आहे. या स्थानकाला दोन फलाट आहेत. लोकल रेल्वेच्या सगळ्या गाड्या येथे थांबतात.

पुणे – लोणावळा
पुणे उपनगरी रेल्वे

तसेच मुंबईवरून पुण्याला येणाऱ्या खालील एक्सप्रेस गाड्या येथे थांबतात.

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा