शिवाजीनगर रेल्वे स्थानक

पुणे शहरामधील एक रेल्वे स्थानक

शिवाजीनगर रेल्वे स्थानक हे एक पुणे शहरामधील एक रेल्वे स्थानक आहे. याचे आधीचे नाव भांबुर्डे होते. आचार्य अत्र्यांनी ते बदलवून शिवाजीनगर करायला लावले..

शि.न. स्टेशनची इमारत
पुणे – खंडाळा
पुणे उपनगरी रेल्वे
पुणे स्थानक BSicon LDER.svg
मुठा नदी
शिवाजीनगर स्थानक
खडकी स्थानक
मुळा नदी


दापोडी स्थानक
कासारवाडी स्थानक
पिंपरी स्थानक
चिंचवड स्थानक
आकुर्डी स्थानक
देहू रोड स्थानक
बेगडेवाडी स्थानक
घोरावाडी स्थानक
तळेगाव स्थानक
तळेगाव - उर्से रस्ता
वडगाव स्थानक
कान्हे स्थानक
कामशेत स्थानक
मळवली स्थानक
लोणावळा स्थानक
खंडाळा स्थानक

या स्थानकाला दोन फलाट आहेत. लोकल रेल्वेच्या सगळ्या गाड्या येथे थांबतात.

तसेच मुंबईवरून पुण्याला येणाऱ्या खालील एक्सप्रेस गाड्या येथे थांबतात.


संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा