जर्मनीचे सहावे सैन्य

जर्मनीचे सहावे सैन्य हे पहिल्यादुसऱ्या महायुद्धांत जर्मनीच्या सैन्यदलाचा भाग होते. या सेनेने स्टालिनग्राडच्या वेढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.

सेनापती संपादन

सेनाधिकारी संपादन