Field Marshal of the Indian Army.svg

फील्ड मार्शल हा भारतीय सैन्य दलातील सर्वोच्च पण मानद किताब आहे. या पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याला जास्त सत्ता असते असे नाही. त्यामुळे आधिकारिकदृष्ट्या हे पद फारसे महत्त्वाचे नाही. फील्ड मार्शल हे पद जनरल या पदानंतरच मिळू शकते या पदावरील व्यक्ती कधीही निवृत्त होत नाही. स्वतंत्र भारतात आजवर जनरल करिआप्पासॅम माणेकशॉ यांनाच आजवर फील्ड मार्शल हा किताब बहाल करण्यात आला आहे.