के.एम. करिअप्पा

(जनरल करिआप्पा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

फील्ड मार्शल कोदंडेरा मदप्पा तथा के.एम्. करिअप्पा हे स्वतंत्र भारताचे पहिले लष्करप्रमुख होते.