वशिष्ठ

(वसिष्ठ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पुराणकथांनुसार वसिष्ठऋषी हे इक्ष्वाकुवंशाच्या राजांचे गुरू होत.

Vasishtha.jpg
सप्तर्षी Aum.svg
अत्रीभारद्वाजगौतमजमदग्नीकश्यपवसिष्ठविश्वामित्र