वशिष्ठ

सप्तर्षींपैकी एक ऋषी

पुराणकथांनुसार 'वसिष्ठ 'ऋषी हे इक्ष्वाकु वंशाच्या राजांचे गुरू होत.

सप्तर्षी
अत्रीभारद्वाजगौतमजमदग्नीकश्यपवसिष्ठविश्वामित्र