वडवणी हा बीड जिल्ह्यातील एक तालुका आहे. हा तालुका माजलगाव विधान सभा मतदार संघात येतो. हा तालुका प्रामुख्याने कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे. हा तालुका आधी माजलगाव तालुक्यात समाविष्ट होता.

  ?वडवणी तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१८° ५९′ ००″ N, ७६° ०३′ ००″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
विभाग औरंगाबाद
जिल्हा बीड
भाषा मराठी
तहसील वडवणी तालुका
पंचायत समिती वडवणी तालुका
बीड जिल्ह्यातील तालुके
बीड तालुका | किल्ले धारूर तालुका | अंबाजोगाई तालुका | परळी वैजनाथ तालुका | केज तालुका | आष्टी तालुका | गेवराई तालुका | माजलगाव तालुका | पाटोदा तालुका | शिरूर तालुका | वडवणी तालुका