बीड तालुका बीड जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

  ?बीड तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील बीड तालुका
पंचायत समिती बीड तालुका

बीड जिल्ह्यात कपिलधार हे पर्यटन स्थळ आहे. येथे धबधब्याचे पडणारे पाणी जागेवर गायब होते.

बीड जिल्ह्यातील तालुके
बीड | किल्ले धारूर | अंबाजोगाई | परळी-वैद्यनाथ | केज | आष्टी | गेवराई | माजलगाव | पाटोदा | शिरूर | वडवणी


तेथे कन्लकालेस्वर् जुने महादेवाचे मन्दिर् आहे.जिल्हयातील शांतीवन प्रकल्प प्रसिद्ध आहे तो मंझरी हवेली या गावांमध्ये आहे.