हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक शहर व बीड जिल्ह्याचा तालुका आहे. येथे नगर परिषद आहे.

  ?अंबाजोगाई तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
अंबाजोगाई तालुका
अंबाजोगाई तालुका
अंबाजोगाई तालुका
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील अंबाजोगाई तालुका
पंचायत समिती अंबाजोगाई तालुका
बीड जिल्ह्यातील तालुके
बीड तालुका | किल्ले धारूर तालुका | अंबाजोगाई तालुका | परळी वैजनाथ तालुका | केज तालुका | आष्टी तालुका | गेवराई तालुका | माजलगाव तालुका | पाटोदा तालुका | शिरूर तालुका | वडवणी तालुका