परळी वैजनाथ तालुका

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाचवे ज्योतिर्लिंग

परळी तालुक्यातील गाव यादी

  ?परळी-वैद्यनाथ तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१८° ५१′ ००″ N, ७६° ३१′ ५९.८८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील परळी-वैद्यनाथ तालुका
पंचायत समिती परळी-वैद्यनाथ तालुका

1 इंदपवाडी

2 कन्हेरवाडी

3 जिरेवाडी4 टोकवाडी

5 ब्रम्हवाडी

6 डाबी

7 भोपळा

8 मांडवा

9 मरळवाडी

10 वाघबेट

बीड जिल्ह्यातील तालुके
बीड तालुका | किल्ले धारूर तालुका | अंबाजोगाई तालुका | परळी वैजनाथ तालुका | केज तालुका | आष्टी तालुका | गेवराई तालुका | माजलगाव तालुका | पाटोदा तालुका | शिरूर तालुका | वडवणी तालुका