सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५१′०″N ७६°३२′०″E