युक्रेनियन ही स्लाव्हिक भाषागटातील एक भाषा युक्रेन देशाची राष्ट्रभाषा आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये युक्रेनियन भाषेला अल्पसंख्य दर्जा प्राप्त झाला आहे.

युक्रेनियन
українська мова
स्थानिक वापर युक्रेन व इतर देश
लोकसंख्या ४.२ कोटी
भाषाकुळ
इंडो-युरोपीय
  • बाल्टो-स्लाव्हिक
लिपी सीरिलिक
अधिकृत दर्जा
प्रशासकीय वापर युक्रेन ध्वज युक्रेन
अल्पसंख्य दर्जा

क्रोएशिया ध्वज क्रोएशिया
पोलंड ध्वज पोलंड
रोमेनिया ध्वज रोमेनिया
रशिया ध्वज रशिया
सर्बिया ध्वज सर्बिया

स्लोव्हाकिया ध्वज स्लोव्हाकिया
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ uk
ISO ६३९-२ ukr
ISO ६३९-३ ukr
भाषिक प्रदेशांचा नकाशा

हे पण पहासंपादन करा