स्लाव्हिक भाषासमूह

(स्लाव्हिक भाषा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

स्लाव्हिक भाषा हे स्लाव्ह वंशीय समूहांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व एकमेकींशी संबंधित असलेल्या भाषांचे कूळ अथवा समूह आहे. इंडो-युरोपीय भाषाकुळातील उपकुळ असलेल्या ह्या भाषाकुळातील भाषांचा वापर प्रामुख्याने पूर्व युरोपात, काही प्रमाणात मध्य युरोपातउत्तर आशियात होतो.

  पश्चिम स्लाव्हिक भाषा अधिकृत भाषा/ राष्ट्रभाषा असलेले देश
  पूर्व स्लाव्हिक भाषा अधिकृत भाषा/ राष्ट्रभाषा असलेले देश
  दक्षिण स्लाव्हिक भाषा अधिकृत भाषा/ राष्ट्रभाषा असलेले देश

शाखा संपादन करा

हेसुद्धा पहा संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा