आंतरस्लाव्हिक भाषा

आंतरस्लाव्हिक भाषा (मेजुस्लोवियान्स्की, स्लोवियान्स्की) ही एक अर्वाचीन स्लाव्हिक भाषा आहे.

हेसुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.