मालोजीराजे भोसले

शिवरायांचे आजोबा

जन्मसंपादन करा

बाबाजी भोसले यांचे पुत्र मालोजीराजे भोसले यांचा जन्म इ.स.१५५२ साली वेरूळ येथे झाला.

वेरुळचे भोसलेसंपादन करा

दौलताबाद जवळ वेरूळ परिसरात भोसले राहत असत.देऊळगाव,हिंगणी,बेरडी,जिंती,वेरूळ,मुंगी,बनसेंद वगैरे दहा गावांची पाटीलकी बाबाजीराजे भोसले यांच्याकडे होती. ते स्वतःच्या नावापुढे राजे हे उपपद वापरत असत.[१] बाबाजी भोसल्यांना मालोजी आणि विठोजी असे दोन पुत्र होते. मालोजीराजे हे थोरले होते.

[२]

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ शिवराज्य, लेखक इतिहास संशोधक मा.म.देशमुख पृ.२२
  2. ^ राजा शिवछत्रपती. बाबासाहेब पुरंदरे