देसाईगंज (वडसा) तालुका


देसाईगंज (वडसा) हा महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

  ?देसाईगंज (वडसा)

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ त्रुटि: "5.6 km.sq" अयोग्य अंक आहे चौ. किमी
हवामान
तापमान
• उन्हाळा
• हिवाळा

२६ °C (७९ °F)
• ३० °C (८६ °F)
• १९ °C (६६ °F)
मोठे शहर गडचिरोली
जवळचे शहर गडचिरोली
विभाग nagpur
जिल्हा गडचिरोली
लोकसंख्या
घनता
लिंग गुणोत्तर
साक्षरता
१,७९,१२० (2011)
त्रुटि: "एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक" अयोग्य अंक आहे/किमी
९७४ /
७५.७६ %
भाषा मराठी
Nagradhyakshya Ritik Undirwade
तहसील देसाईगंज (वडसा)
पंचायत समिती देसाईगंज (वडसा)
कोड
पिन कोड

• 442603
गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुके
चामोर्शी तालुका | अहेरी तालुका | आरमोरी तालुका | सिरोंचा तालुका | एटापल्ली तालुका | गडचिरोली तालुका | कोरची तालुका | कुरखेडा तालुका | धानोरा तालुका | देसाईगंज (वडसा) तालुका | भामरागड तालुका | मुलचेरा तालुका