गडचिरोली तालुका हा महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

  ?गडचिरोली तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील गडचिरोली तालुका
पंचायत समिती गडचिरोली तालुका

गडचिरोली तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. अडपल्ली
 2. अंबेशिवनी
 3. आंबेटोला
 4. अमीर्झा
 5. बाम्हणी
 6. बेलगाव
 7. बेलतक
 8. बेनोली
 9. भगवानपूर
 10. भीकार मौशी
 11. बिंतोळा
 12. बोडाली अलियास माड्या तुकूम
 13. बोडाली माल
 14. बोडाली तुकूम
 15. बोथेडा
 16. चांभारडा
 17. चांदाळा
 18. चूरचरा माल
 19. चूरचूरा चक
 20. दर्शानी चक
 21. दर्शानी माल
 22. देवपूर
 23. देवाडा
 24. धुडेंशिवनी
 25. दिभना चक
 26. दिभना माल
 27. डोंगरगाव
 28. डोंगरगाव तुकूम
 29. गजंगुडा
 30. गवाल्हेटी
 31. गिलगाव
 32. गोगाव
 33. गोविंदपूर
 34. गुरवडा
 35. हिरापूर
 36. ईंदाळा
 37. जळेगाव
 38. जल्लेर
 39. जामगाव
 40. जेप़ा
 41. जुनगाव पॅंच
 42. काडसी
 43. कळमटोला
 44. कणेरी
 45. कन्हाळगाव
 46. करकाझोरा
 47. कटाली
 48. कटाली चक
 49. केळिगटा
 50. खराद्गुडा
 51. खारपुंडी
 52. खूरसा
 53. कोंढाणा
 54. कोर्कूती
 55. कोसमघाट
 56. कोटगल
 57. कृपळा
 58. कूंभी मोकासा
 59. कूंभी पॅंच
 60. कु-हाडी
 61. कूरखेडा
 62. मेडेमुल
 63. माडेतुकूम
 64. महादवाडी
 65. मारडा
 66. मरेगाव
 67. मरेगाव चक
 68. मरेगाव पाच
 69. मारकबोडी
 70. मरोडा
 71. मौशी चक
 72. मौशीखांब
 73. मेंढा
 74. म्हसेली
 75. मोहझरी पॅंच
 76. मुदझाबु
 77. मुदझा तुकूम
 78. मुरखळा
 79. मुरमाडी
 80. मुरुमबोडी चक
 81. नगरी
 82. नागवेली
 83. नवरगाव
 84. नवेगाव
 85. पालांदुर
 86. पार्डी कुपी
 87. पेकिनकसा
 88. पेटेडोगरी
 89. पोर्ला
 90. पोटेगाव
 91. पूलखल
 92. रायपूर
 93. राजगटा चक
 94. राजगटा माल
 95. राजोली
 96. राखी
 97. रामगड
 98. राणभूमी
 99. रानखेडा
 100. राणमुल
 101. रावणझोरा
 102. साखरा
 103. साखेरा
 104. सलाईटोला
 105. सावरगाव
 106. सावेला
 107. शिवनी
 108. सिरपूर चक
 109. सुइमारा
 110. सूरजपूर चक
 111. सूर्य डोंगरी
 112. ताद्गुडा
 113. टेंभा
 114. तोहगाव
 115. उसेगाव
 116. विहीरगाव चक
 117. विहीरगाव मोकसा
 118. वाकडी
 119. वसा
 120. वसा चक क्र.१
 121. वसा चक क्र.२
 122. येवली 
गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुके
चामोर्शी तालुका | अहेरी तालुका | आरमोरी तालुका | सिरोंचा तालुका | एटापल्ली तालुका | गडचिरोली तालुका | कोरची तालुका | कुरखेडा तालुका | धानोरा तालुका | देसाईगंज (वडसा) तालुका | भामरागड तालुका | मुलचेरा तालुका