महाराणी दुर्धरा ही मौर्य साम्राज्याची प्रथम महाराणी होती. ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य याची पत्नी होती आणि सम्राट बिंदुसार मौर्य याची आई होती.

महाराणी दुर्धरा
महाराणी
राजधानी पाटलीपुत्र
पूर्ण नाव दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य
पदव्या सम्राज्ञी, महाराणी
मृत्यू इ.स.पू. ३२०
पाटलीपुत्र, बिहार
पूर्वाधिकारी पद निर्माण
उत्तराधिकारी महाराणी हेलेना
पती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य
संतती बिंदुसार
राजघराणे मौर्य वंश