जॉन डिफेनबेकर (सप्टेंबर १८, इ.स. १८९५ - ऑगस्ट १६, इ.स. १९७९) कॅनडाचा तेरावा पंतप्रधान होता. हा जून २१, १९५७पासून एप्रिल २२, १९६३पर्यंत पंतप्रधानपदावर होता.

जॉन डिफेनबेकर