गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघ

(गोरखपूर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

गोरखपूर हा भारत देशाच्या उत्तर प्रदेश राज्यामधील ८० लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये गोरखपूर शहरासह गोरखपूर जिल्ह्यामधीलविधानसभा मतदारसंघ आहेत.

खासदार

संपादन
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ सिंहासन सिंह व इतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ सिंहासन सिंह भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ सिंहासन सिंह भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ महंत दिग्विजयनाथ अपक्ष
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ नरसिंह नारायण पांडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० हरिकेश बहादुर जनता पक्ष
सातवी लोकसभा १९८०-८४ हरिकेश बहादुर इंदिरा काँग्रेस
आठवी लोकसभा १९८४-८९ मदन पांडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
नववी लोकसभा १९८९-९१ महंत अवैद्यनाथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा
दहावी लोकसभा १९९१-९६ महंत अवैद्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ महंत अवैद्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
बारावी लोकसभा १९९८-९९ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ योगी आदित्यनाथ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४
अठरावी लोकसभा २०२४-

हेसुद्धा पहा

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन

साचा:उत्तर प्रदेशमधील लोकसभा मतदारसंघ