खानापूर (विटा) तालुका


खानापूर (विटा) तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

खानापूर तालुका
खानापूर तालुका

गुणक: 17.262275, 74.714465
राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा सांगली जिल्हा
जिल्हा उप-विभाग विटा उपविभाग
मुख्यालय विटा

लोकसंख्या २,५२,६७२ (२००१)
शहरी लोकसंख्या ३१,९८६

तहसीलदार श्री. सचिन गिरी
लोकसभा मतदारसंघ सांगली (लोकसभा मतदारसंघ)
विधानसभा मतदारसंघ खानापूर विधानसभा मतदारसंघ
आमदार अनिलभाऊ बाबर

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. ऐनवाडी
 2. अळसुंड
 3. बालवाडी (खानापूर)
 4. बालवाडी भाळवणी
 5. बामणी (खानापूर)
 6. बानुरगड (खानापूर)
 7. बेणापूर
 8. भडकेवाडी
 9. भाग्यनगर
 10. भाळवणी (खानापूर)
 11. भांबर्डे
 12. भेंडवाडे
 13. भिकावाडी बुद्रुक
 14. भूद
 15. चिखल्होळ
 16. चिंचणी (खानापूर)
 17. देवीखिंडी
 18. देवनगर
 19. ढवळेश्वर (खानापूर)
 20. धोंडेवाडी (खानापूर)
 21. धोंडगेवाडी
 22. गारदी (खानापूर)
 23. घाडगेवाडी (खानापूर)
 24. घाणवड
 25. घोटी बुद्रुक
 26. घोटी खुर्द
 27. गोरेवाडी (खानापूर)
 28. हिंगणगडे
 29. हिवरे (खानापूर)
 30. जाधवनगर
 31. जाधववाडी (खानापूर)
 32. जाखिणवाडी
 33. जोंधळखिंडी
 34. कळंबी (खानापूर)
 35. कमळापूर (खानापूर)
 36. करंजे (खानापूर)
 37. कारवे
 38. खांबळेभाळवणी
 39. खानापूर (विटा)
 40. कुर्ली (खानापूर)
 41. कुसबावडे
 42. लेंगरे
 43. मधाळमुठी
 44. माहुली (खानापूर)
 45. मंगरूळ (खानापूर)
 46. मेंगणवाडी
 47. मोही (खानापूर)
 48. नागेवाडी (खानापूर)
 49. पळशी (खानापूर)
 50. पांचलिंगनगर
 51. पारे (खानापूर)
 52. पोसेवाडी
 53. रामनगर (खानापूर)
 54. रेणवी
 55. रेवणगाव
 56. साळशिंगे
 57. सांगोळे
 58. शेंडगेवाडी (खानापूर)
 59. सुलतानगडे
 60. ताडाचीवाडी
 61. तांदळगाव
 62. वेजेगाव
 63. वालखड
 64. वाळुज (खानापूर)
 65. वासुंबे (खानापूर)
 66. वाझर

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
सांगली जिल्ह्यातील तालुके
शिराळा तालुका | वाळवा तालुका | तासगाव तालुका | खानापूर (विटा) तालुका | आटपाडी तालुका | कवठे महांकाळ तालुका | मिरज तालुका | पलुस तालुका | जत तालुका | कडेगाव तालुका