पलुस तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्याचा एक तालुका

पलुस तालुका
पलुस तालुका

राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा सांगली जिल्हा
जिल्हा उप-विभाग विटा उपविभाग
मुख्यालय पलुस

लोकसंख्या १८९१३५ (२००१)

तहसीलदार श्री. शिवाजी शिंदे
लोकसभा मतदारसंघ सांगली (लोकसभा मतदारसंघ)
विधानसभा मतदारसंघ पलुस-कडेगाव
आमदार पतंगराव श्रीपातराव कदम

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. अमनापूर
 2. अंधाळी (पलुस)
 3. अंकलखोप
 4. अनुगडेवाडी
 5. बांबवडे (पलुस)
 6. भिलवडी (पलुस)
 7. ब्राम्हणाळ
 8. बुरळी
 9. बुरुंगवाडी
 10. चोपडेवाडी
 11. दह्यारी
 12. दुधोंडी
 13. घोगाव (पलुस)
 14. हजारवाडी

खंडोबाचीवाडी (पलुस) खटाव (पलुस) कुंदळ मळेवाडी मोराळे (पलुस) नागराळे नागठाणे (पलुस) पळुस पुंदी तर्फे वाळवा पुंदीवाडी राडेवाडी रामानंदनगर सांडगेवाडी सावंतपूर शारेदुधोंडी सुखवाडी सुर्यागाव तावदारवाडी तुपारी विठलवाडी (पलुस) वासगडे

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
सांगली जिल्ह्यातील तालुके
शिराळा तालुका | वाळवा तालुका | तासगाव तालुका | खानापूर (विटा) तालुका | आटपाडी तालुका | कवठे महांकाळ तालुका | मिरज तालुका | पलुस तालुका | जत तालुका | कडेगाव तालुका