लोकसभेच्या अध्यक्षांची यादी

लोकसभा अध्यक्षांची यादीसंपादन करा

क्रमांक नाव फोटो कालावधी पक्ष
पासून पर्यंत कालावधी लोकसभा
1 गणेश वासुदेव मावळणकर [१] १५ मे १९५२ २७ फेब्रुवारी १९५६ &0000000000000003.000000३ वर्षे, &0000000000000288.000000२८८ दिवस पहिली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
2 एम.ए.अय्यंगार [२] ८ मार्च १९५६ १० मे १९५७ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000063.000000६३ दिवस
११ मे १९५७ १६ एप्रिल १९६२ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000340.000000३४० दिवस दुसरी
सरदार हुकुम सिंह [३] १७ एप्रिल १९६२ १६ मार्च १९६७ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000333.000000३३३ दिवस तिसरी
नीलम संजीव रेड्डी [४] १७ मार्च १९६७ १९ जुलै १९६९ &0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000124.000000१२४ दिवस चौथी
गुरदयालसिंह धिल्लन [५] ८ ऑगस्ट १९६९ १९ मार्च १९७१ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000221.000000२२१ दिवस
२२ मार्च १९७१ १ डिसेंबर १९७५ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000254.000000२५४ दिवस पाचवी
बलीराम भगत [६] १५ जानेवारी १९७६ २५ मार्च १९७७ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000069.000000६९ दिवस
(४) नीलम संजीव रेड्डी [७] २६ मार्च १९७७ १३ जुलै १९७७ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० वर्षे, &0000000000000109.000000१०९ दिवस सहावी जनता पक्ष
के.एस. हेगडे [८] २१ जुलै १९७७ २१ जानेवारी १९८० &0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000184.000000१८४ दिवस
बलराम जाखर [९] २२ जानेवारी १९८० १५ जानेवारी १९८५ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000359.000000३५९ दिवस सातवी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१६ जानेवारी १९८५ १८ डिसेंबर १९८९ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000336.000000३३६ दिवस आठवी
रवी रे [१०] १९ डिसेंबर १९८९ ९ जुलै १९९१ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000202.000000२०२ दिवस नववी जनता दल
१० शिवराज पाटील [११] १० जुलै १९९१ २२ मे १९९६ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000317.000000३१७ दिवस दहावी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
११ पी.ए.संगमा [१२] २३ मे १९९६ २३ मार्च १९९८ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000304.000000३०४ दिवस अकरावी
१२ जी.एम.सी. बालयोगी [१३] २४ मार्च १९९८ १९ ऑक्टोबर १९९९ &0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000209.000000२०९ दिवस बारावी तेलुगू देसम पक्ष
२२ ऑक्टोबर १९९९ ३ मार्च २००२ &0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000132.000000१३२ दिवस तेरावी
१३ मनोहर जोशी [१४] १० मे २००२ २ जून २००४ &0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000023.000000२३ दिवस शिवसेना
१४ सोमनाथ चॅटर्जी [१५] ४ जून २००४ ३१ मे २००९ &0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000361.000000३६१ दिवस चौदावी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
१५ मीरा कुमार [१६] ४ जून २००९ ४ जून २०१४ &0000000000000005.000000५ वर्षे, &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० दिवस पंधरावी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१६ सुमित्रा महाजन ६ जून २०१४ विद्यमान &0000000000000008.000000८ वर्षे, &0000000000000182.000000१८२ दिवस सोळावी भारतीय जनता पक्ष

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा