राम हे भारतीय पुरुषांना देण्यात येणारे एक नाव आहे.

व्यक्तीसंपादन करा

इतरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा