राम हे भारतीय पुरुषांना देण्यात येणारे एक नाव आहे.

व्यक्ती संपादन

इतर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन