राम हे भारतीय पुरुषांना देण्यात येणारे एक नाव आहे.

व्यक्ती संपादन करा

इतर संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा