डॉ. राम कृष्णराव भोसले हे जागतिक कीर्तीचे मसाजिस्ट होते.

डॉ. राम भोसले

डाॅ. भोसले यांच्या जीवनावरील पुस्तके संपादन करा

  1. . दिव्यस्पर्शी : (धनंजय देशपांडे); प्रकाशक : प्रसाद प्रकाशन (पुणे)
  2. . सिद्धहस्त : (दिलीप चावरे); प्रकाशक : रोहिणी अविनाश सुभेदार ( मुंबई)

संदर्भ संपादन करा

  1. . Dr Aanand Kambly, Pune - Personal Disciple of Dr Ram Bhosle, www.samvahan.in / www.anandacentre.org
  2. http://www.samvahan.com/founder-frameset.htm Michael Trembath