राम पाचवा (२० सप्टेंबर, १८५३ - २३ ऑक्टोबर, १९१०) थायलंडचा राजा होता.

राम पाचवा, थायलंड

याचा उल्लेख चुलालोंगकोर्ण असाही केला जातो