श्रीराम हे भारतीय पुरुषांना देण्यात येणारे एक नाव आहे.

व्यक्ती

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन