वजीर (बुद्धिबळ)

(राणी (बुद्धिबळ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)


राणी किंवा वजीर हा बुद्धिबळातील एक मोहरा आहे. हा बुद्धिबळातील सर्वात शक्तिशाली मोहरा आहे.

राणी
बुद्धिबळातील सोंगट्या
Chess kdt45.svg राजा Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg राणी Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg हत्ती Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg उंट Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg घोडा Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg प्यादे Chess plt45.svg