वजीर (बुद्धिबळ)

(राणी (बुद्धिबळ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)


राणी किंवा वजीर हा बुद्धिबळातील एक मोहरा आहे. हा बुद्धिबळातील सर्वात शक्तिशाली मोहरा आहे.

राणी
बुद्धिबळातील सोंगट्या
राजा
राणी
हत्ती
उंट
घोडा
प्यादे