हत्ती (बुद्धिबळ)

बुद्धिबळातील सोंगटी

हत्ती हा बुद्धिबळातील एक मोहरा आहे, आणि तो पटावर नेहमी सरळ रेषेत चालतो.तो पटावर सरळ जात असून कितीही खाणे पुढे जाऊ शकतो.असे २ हत्ती प्रत्येक खेळाडुकडे असतात.एकूण पटावर ४ हत्ती असतात,२ काळ्या रंगाचे तर २ पांढऱ्या रंगाचे.

हत्ती


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.