याक एक चतुष्पाद प्राणी या प्राण्यांपासून दुग्धोत्पादनही होते.


नेपाळ मधील याक

इतिहाससंपादन करा

वास्तव्यसंपादन करा

वंश विषयकसंपादन करा

निसर्गाशी जुळवून घेण्याची क्षमतासंपादन करा

== उपयोग ==.mm

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.