यम ही अष्टांगयोगातील पहिली पायरी आहे. जीवन जगण्यासाठी पाळावयाच्या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रहब्रह्मचर्य या गोष्टींचा यात समावेश होतो.

अष्टांग योग
यमनियमआसनप्राणायामप्रत्याहारधारणासमाधी