निचौर्य तथा अस्तेय म्हणजे परवस्तूचे ठिकाणी निस्पृहता असणे.