सर्व प्राणिमात्राविषयी समान बुद्धी ठेवणे, हा चांगला, तो वाइट, हलका, भारी अशी सर्व भेद बुद्धि पूर्णपणे मनातून काढून, एकाग्रचित्त होऊन मन आपल्या काबूत ठेवणे असा याचा अर्थ होतो.

अष्टांग योग Om symbol.svg
यमनियमआसनप्राणायामप्रत्याहारधारणासमाधी