मोगल राजवंश हा एक प्राचीन राजवंश होता. त्या वंशातील बादशहांनी भारतावर अनेक वर्षे राज्य केले.

मोगली सत्तेबद्दलची मराठी पुस्तकेसंपादन करा

  • मुघल सत्तेचा सारीपाट (श्रीनिवास राव अडिगे)कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.