मुंबई विभाग महाराष्ट्रातील सहा प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

थोडक्यात माहितीसंपादन करा

  • क्षेत्रफळ -
  • लोकसंख्या (२००१ची गणना) -
  • जिल्हे -
  • साक्षरता -
  • ओलिताखालील जमीन :