मंडणगड तालुका

महाराष्ट्रातील तालुका, भारत


मंडणगड तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रत्‍नागिरी जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. या तालुक्याचे मुख्यालय मंडणगड आहे.

  ?मंडणगड तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील मंडणगड तालुका
पंचायत समिती मंडणगड तालुका

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. अडखळ
 2. अडखळवण
 3. आंबडवे
 4. आंबवली(मंडणगड)
 5. आंबवणे बुद्रुक
 6. आंबवणे खुर्द
 7. आसवले
 8. आटले
 9. बहिरावली
 10. बामणघर
 11. बाणकोट(मंडणगड)
 12. भामघर
 13. भिंगलोळी
 14. भोलावळी
 15. बोरघर(मंडणगड)
 16. बोरखत
 17. बुरी
 18. चिंचघर(मंडणगड)
 19. चिंचळी
 20. दाभट
 21. दाहगाव
 22. दहिंबे
 23. दंडनगरी
 24. दत्तनगर
 25. देव्हारे
 26. धामणी(मंडणगड)
 27. धांगर
 28. धुतरोळी
 29. दुधेरे
 30. गवळवाडी
 31. घरडी
 32. घोसाळे(मंडणगड)
 33. घुमारी
 34. गोठे
 35. गोवेळे
 36. गोवळ(मंडणगड)
 37. गुडेघर
 38. इस्लामपूर(मंडणगड)
 39. जांभुळनगर
 40. जावळे
 41. कादवण
 42. कळकावणे(मंडणगड)
 43. कांटे
 44. केळवट
 45. केंगवळ
 46. केरील
 47. किंजळघर
 48. कोंडगाव(मंडणगड)
 49. कोन्हवळी
 50. कोणझर
 51. कुडूक बुद्रुक
 52. कुडूक खुर्द
 53. कुंभाळे
 54. कुंभार्ली(मंडणगड)
 55. लाटवण
 56. लोकरण
 57. माहू
 58. मंडणगड
 59. म्हाप्रळ
 60. मुरदपूर
 61. नारायणनगर
 62. नारगोळी
 63. नायणे
 64. निगडी(मंडणगड)
 65. पाचरळ
 66. पडवे
 67. पालवणी
 68. पाळे(मंडणगड)
 69. पालघर(मंडणगड)
 70. पंदेरी
 71. पन्हाळी बुद्रुक
 72. पन्हाळी खुर्द
 73. पाट
 74. पेवे
 75. पिंपळगाव(मंडणगड)
 76. पिंपलोळी
 77. रानावली
 78. सडे
 79. साखरी(मंडणगड)
 80. सावरी
 81. शेडवई
 82. शेणाळे
 83. शेवरे
 84. शिगवण
 85. शिपोळे
 86. शिपोळे बंदर
 87. शिरगाव(मंडणगड)
 88. सोवेळी
 89. सुरले
 90. ताकावली
 91. ताकेडे
 92. तळेघर
 93. ताम्हाणे
 94. तेरडी
 95. तिडे
 96. तोंडली(मंडणगड)
 97. तुळशी(मंडणगड)
 98. उंबरशेत
 99. उमरोळी(मंडणगड)
 100. उन्हावरे
 101. वाडवळी
 102. वाकवली
 103. वाल्मिकी नगर
 104. वालोटे
 105. वेळास
 106. वेरळ तर्फे नातु
 107. वेरळ तर्फे वेशवी
 108. वेशवी
 109. विन्हे
रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील तालुके
मंडणगड तालुका | दापोली तालुका | खेड तालुका | चिपळूण तालुका | गुहागर तालुका | संगमेश्वर तालुका | रत्‍नागिरी तालुका | लांजा तालुका | राजापूर तालुका