भारतीय नाणेशास्त्र शोधसंस्था, अंजनेरी, नाशिक

भारतीय प्राचीन नाणी व नोटा यावर संशोधन करणारी ही संस्था महाराष्ट्रात अंजनेरी या नाशिक जिल्ह्यातील गांवी आहे.

हे सुद्धा पहा संपादन