पोप लिओ नववा (जून २१, इ.स. १००२:एग्विशाइम - एप्रिल १९, इ.स. १०५४:रोम) हा अकराव्या शतकातील पोप होता.

मागील:
पोप दमासस दुसरा
पोप
फेब्रुवारी १२, इ.स. १०४९एप्रिल १९, इ.स. १०५४
पुढील:
पोप व्हिक्टर दुसरा