पश्चिम युरोप हा युरोप खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे. पश्चिम युरोपात खालील देश आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्याख्येनुसार युरोपातील प्रदेश:
  पश्चिम युरोप