राग देस

(देस या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग देस हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.

या रागातील काही गीतेसंपादन करा