ॲफ्रोडायटी

(ऍफ्रडाइटी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अ‍ॅफ्रोडायटी ही ग्रीक देवता असून ती प्रेम व सौंदर्याची प्रतीक मानली जाते. अ‍ॅफ्रोडायटी व रोमन देवता व्हीनस सारख्याच आहेत.

प्रेम व सौंदर्याचे प्रतीक असलेली ग्रीक देवता अ‍ॅफ्रोडायटी
बारा ऑलिंपियन दैवते
ग्रीक दैवते झ्यूस हिअरा पोसायडन डीमिटर हेस्तिया ऍफ्रडाइटी अपोलो ऍरीस आर्टेमिस अथेना हिफॅस्टस हर्मीस
रोमन दैवते ज्युपिटर जुनो नेपच्यून सेरेस व्हेस्टा व्हीनस मार्स डायाना मिनर्व्हा व्हल्कन मर्क्युरी
१ : समान स्तंभातील दैवते दोन्ही मिथकशास्त्रांमध्ये एकसारखीच आहेत.