अमृतसर लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(अमृतसर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अमृतसर हा पंजाब राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ आहे

विधानसभा मतदारसंघ

संपादन

अमृतसर लोकसभा मतदारसंघात पुढील ९ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो.[१]

अजनाला

संपादन

अमरपालसिंह अजनाला

राजा सांसी

संपादन

सुखबिंदरसिंह सरकारिया

मजिठा

संपादन

बिक्रमसिंह मजिठिया

अमृतसर उत्तर

संपादन

अनील जोशी

अमृतसर पश्चिम

संपादन

राजकुमार वेरका

अमृतसर मध्य

संपादन

ओमप्रकाश सोनी

अमृतसर पूर्व

संपादन

नवज्योत सिद्धू

अमृतसर दक्षिण

संपादन

इंदरबीरसिंह बुलेरिया

अट्टारी

संपादन

गुलझारसिंह रानिके

खासदार

संपादन
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ सरदार गुरमुखसिंह मुसाफिर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ सरदार गुरमुखसिंह मुसाफिर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ सरदार गुरमुखसिंह मुसाफिर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ यज्ञदत्त शर्मा भारतीय जनसंघ
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ दुर्गादास भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० बलदेव प्रकाश जनता पक्ष
सातवी लोकसभा १९८०-८४ रघुनंदनलाल भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंदिरा)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ रघुनंदनलाल भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंदिरा)
नववी लोकसभा १९८९-९१ किरपालसिंह अपक्ष
दहावी लोकसभा १९९१-९६ रघुनंदनलाल भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ रघुनंदनलाल भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बारावी लोकसभा १९९८-९९ दयासिंह सोधी भारतीय जनता पक्ष
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ रघुनंदनलाल भाटिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ नवज्योतसिंह सिद्धू भारतीय जनता पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ नवज्योतसिंह सिद्धू भारतीय जनता पक्ष
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ अमरिंदर सिंह भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४
अठरावी लोकसभा २०२४-

हेसुद्धा पहा

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन

संदर्भ आणि नोंदी

संपादन